Su Deposu işlemleri

Su Deposu işlemleri

Su Deposu işlemleri

1. BETONARME SU DEPOSU YAPIMI

 

1.1. Yapılacak su deposunun hacmi hesaplandıktan sonra, su deposu yapılacak alanda kazıcı loderler ile hafriyat yapılır. Hafriyat kamyonlara yüklenip, binadan uzaklaştırılır. Hafriyat kenarları temiz şekilde kesilip, dış kalıp olarak kullanılır.

 

1.2. Kazı tabanına yerinde karıştırılan grobeton atılarıp tesviyesi yapılır.

 

1.3. Grobeton üzerine, polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran Yalteks mamulü POLİSER 300 P, şalümo ile ısıtılarak ve birbiri üzerine 10cm. bini yapacak şekilde yapıştırılıp, toprakla beton yüzeyi arasında kalacak şekilde yukarı uzatılır. Üst tabliye atıldıktan sonra deponun üzerine döndürülüp kapatılarak su deposu bohçalanmış olur.

  

1.4. Depo temelinin demir donatısı örülüp C30 hazır beton dökülür, sonrasında yan duvarların betonları dökülür.

 

1.5. Depo üst tabliyesi dökülürken 70 x 70cm. ebatlarında yükseltilmiş ve demir sacdan kapak ve havalandırma sistemi yapılır.

 

1.6. Deponun iç kısmı Sika latex katkılı 350 dozda hazırlanan harç katkılı mala perdah sıvanır. Depo tabanına Sika 1 katkılı şap atılır. Taban ve duvar birleşim yerlerine Sika latex katkılı balık sırtı pah yapılır.

 

1.7. Deponun iç duvar ve tabanlarına komple, nontoksit, hijyenik, anti korozif Sika Top Seal 107 Elastic su yalıtım malzemesi 2 katta toplam 4kg/m² sarfıyla uygulanır.

 

1.8. Depo zemini ile duvarlarına istenirse seramik kaplanır.

 

1.9. İşlemler sonrası çıkacak olan moloz ve atıklar binadan uzaklaştırılır.

 

2. MEVCUT BETONARME SU DEPOLARININ İÇTEN YALITIMI

 

2.1. Su deposu içindeki su çıkartılıp, zemin temizlenir.

 

2.2. Depo zemin ve duvarlarındaki çatlak ve kaçak noktalarının içine Sikamonotop 612 ve 620 uygulanacaktır.

 

2.3. Onarım işlemleri sonrası depo duvar ve tavanı Sika latex katkılı harç ile sıvanır.

 

2.4. Depo zeminine Sika 1 katkılı şap atılır. Taban ve duvar birleşim yerlerine Sika latex katkılı balık sırtı pah yapılır.

  

2.5. Deponun iç duvar ve tabanlarına komple, nontoksit, hijyenik, anti korozif Sika Top Seal 107 Elastic su yalıtım malzemesi 2 katta toplam 4kg/m² sarfıyla uygulanır.

 

2.6. Depo zemini ile duvarlarına istenirse seramik kaplanır.

 

2.7. İşlemler sonrası işten dolayı çıkacak olan moloz ve atıklar binadan uzaklaştırılır.